Lịch khai giảng

Hướng Nghiệp Á Âu thông báo lịch chiêu sinh Bếp Bánh

 

Lịch khai giảng dự kiến tháng 02

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Bánh
60
06 - 10/02/2017
BBB02_K00152
10 - 20/02/2017
BBB02_K00160
20 - 28/02/2017
BBB02_K00164
2
Lớp Bánh Kem
24
06 - 15/02/2017
BBK02_K00045
16 - 25/02/2017
BBK02_K00047
3
Lớp Bánh Nhật
12
06 - 25/02/2017
BBN02_K00017

(*) Địa điểm học: Tầng 4, TTTM Nowzone Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Bánh
60
06 - 15/02/2017
BBB04_K00155_TD_NZ
15 - 25/02/2017
BBB04_K00121_BN_NZ

 

(*) Địa điểm học: 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Bánh
60
06 - 15/02/2017
BBB04_K00143
15 - 28/02/2017
BBB04_K00147
2
Lớp Bánh Kem
24
06 - 15/02/2017
BBK04_K00052
15 - 28/02/2017
BBK04_K00053
3
Lớp Bánh Nhật
12
05 - 25/02/2017
BBN04_K00018

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
06 - 15/02/2017
BBB08_K00169
15 - 20/02/2017
BBB08_K00173
20 - 28/02/2017
BBB08_K00177

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
06 - 15/02/2017
BBB06_K00148
15 - 28/02/2017
BBB06_K00150

CHI NHÁNH LÊ VĂN HIẾN

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
06 - 15/02/2017
BBB03_K00047
15 - 25/02/2017
BBB03_K00049
2 Lớp Bánh Kem
24
06 - 15/02/2017
BBK03_K00035
15 - 25/02/2017
BBK03_K00037

 

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
06 - 15/02/2017
BBB10_K00048
15 - 25/02/2017
BBB10_K00050
2 Lớp Bánh Kem
24
06 - 15/02/2017
BBK10_K00038
15 - 25/02/2017
BBK10_K00040

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
06 - 25/02/2017
NBT05_K00032

 

----- ✩ ✩ ✩ -----

Lịch khai giảng dự kiến tháng 03

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Bánh
60
01 - 10/03/2017
BBB02_K00168
10 - 20/03/2017
BBB02_K00172
20 - 30/03/2017
BBB02_K00176
2
Lớp Bánh Kem
24
01 - 15/03/2017
BBK02_K00051
15 - 25/03/2017
BBK02_K00055
3
Lớp Bánh Nhật
12
10 - 25/03/2017
BBN02_K00019

Chi nhánh: Quận 10

(*) Địa điểm học: Tầng 4, TTTM Nowzone Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Bánh
60
05 - 15/03/2017
BBB04_K00155_BN_NZ
15 - 30/03/2017
BBB04_K00121_BM_NZ

 

(*) Địa điểm học: 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Bánh
60
01 - 10/03/2017
BBB04_K00151
 
10 - 20/03/2017
BBB04_K00159
20 - 30/03/2017
BBB04_K00163
2
Lớp Bánh Kem
24
05 - 15/03/2017
BBK04_K00054
15 - 30/03/2017
BBK04_K00056
3
Lớp Bánh Nhật
24
05 - 25/03/2017
BBN04_K00020
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
05 - 15/03/2017
BBB08_K00185
15 - 25/03/2017
BBB08_K00186
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
05 - 15/03/2017
BBB06_K00154
15 - 25/03/2017
BBB06_K00158

CHI NHÁNH LÊ VĂN HIẾN

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
05 - 15/03/2017
BBB03_K00051
15 - 30/03/2017
BBB03_K00053
2 Lớp Bánh Kem
24
05 - 15/03/2017
BBK03_K00039
15 - 30/03/2017
BBK03_K00041

 

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
01 - 15/03/2017
BBB10_K00052
15 - 30/03/2017
BBB10_K00054
2 Lớp Bánh Kem
24
01 - 15/03/2017
BBK10_K00042
15 - 30/03/2017
BBK10_K00044
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
01 - 25/03/2017
BBB05_K00033

----- ✩ ✩ ✩ -----

Lịch khai giảng dự kiến tháng 04

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Bánh
60
01 - 10/04/2017
BBB02_K00182
10 - 20/04/2017
BBB02_K00183
20 - 30/04/2017
BBB02_K00184
2
Lớp Bánh Kem
24
01 - 15/04/2017
BBK02_K00057
15 - 25/04/2017
BBK02_K00059
3
Lớp Bánh Nhật
12
01 - 15/04/2017
BBN02_K00021
15 - 25/04/2017
BBN02_K00022

(*) Địa điểm học: Tầng 4, TTTM Nowzone Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Bánh
60
01 - 15/04/2017
BBB04_K00171_TD_NZ
15 - 30/04/2017
BBB04_K00155_BM_NZ

(*) Địa điểm học: 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Bánh
60
01 - 10/04/2017
BBB04_K00167
10 - 20/04/2017
BBB04_K00171
20 - 30/04/2017
BBB04_K00175
2
Lớp Bánh Kem
24
01 - 15/04/2017
BBK04_K00058
15 - 25/04/2017
BBK04_K00060
3
Lớp Bánh Nhật
24
05 - 25/04/2017
BBN04_K00023
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
01 - 10/04/2017
BBB08_K00189
10 - 20/04/2017
BBB08_K00193
20 - 30/04/2017
BBB08_K00197

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
01 - 10/04/2017
BBB06_K00162
10 - 20/04/2017
BBB06_K00166
20 - 30/04/2017
BBB06_K00170

CHI NHÁNH LÊ VĂN HIẾN

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
01 - 15/04/2017
BBB03_K00055
15 - 30/04/2017
BBB03_K00057
2 Lớp Bánh Kem
24
01 - 15/04/2017
BBK03_K00043
15 - 30/04/2017
BBK03_K00045

 

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
01 - 15/04/2017
BBB10_K00056
15 - 30/04/2017
BBB10_K00058
2 Lớp Bánh Kem
24
01 - 15/04/2017
BBK10_K00046
15 - 30/04/2017
BBK10_K00048

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1 Lớp Bếp Bánh
60
01 - 25/04/2017
BBB05_K00034

Xem 31175 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 08 - 02 - 2017

Đánh giá

100%(1 Bình chọn)


Hướng Nghiệp Á Âu

 • 259B Hai Bà Trưng, P.6, Q.3
  Tel: (08) 3820 8788

 • 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10
  Tel: (08) 6290 5588

 • 145 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình

 • 94 Phan Xích Long, P.3, Q.Bình Thạnh
  (số cũ S54 – S55 Phan Xích Long, gần cuối đường Phan Xích Long giao với Vạn Kiếp)
  Tel: (08) 3517 2308

 • 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1
  (Lầu 4 – Trung Tâm Thương Mại Nowzone)

 • 02 Khu biệt thự Chu Văn An, Đường số 1, P.26, Q.Bình Thạnh
  (từ Chu Văn An rẽ vào Đường số 2, 4, 8 hoặc 12 để đến Đường số 1)
  Tel: (08) 6290 9988 - (08) 6294 8320 - (08) 6294 8387

 • 286 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê
  Tel: (0511) 3739 988

 • 150 Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn
  Tel: (0511) 3953 988

 • 55 Trần Quang Khải, P.Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột