Học làm bánh phủ gương

Trong khóa học bạn sẽ được tiếp cận với một phương pháp làm bánh đẹp mắt, hiện đại, các kiến thức tổng quan và cơ bản nhất, cách tạo hình và trang trí để bánh có phần phủ gương…

  • Thời lượng: 2 buổi
  • Số học viện: 18 – 20

1,500,000