Học làm tháp Choux và tạo hình Fondant

Học những kiến thức cơ bản nhất từ cách định lượng nguyên liệu, trộn bột, tạo hình cho đến nướng bánh. Sau đó là kỹ thuật làm nhân, tạo hình fondant trang trí và cuối cùng là cách lên tháp

  • Thời lượng: 2 buổi
  • Số học viên: 12 – 15

1,200,000