Chuyên đề tạo hình thú nổi

Bạn sẽ được thực hành tạo hình từ 6 đến 8 mẫu thú nổi vô cùng đẹp mắt. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của các giảng viên bếp bánh giàu kinh nghiệm.

  • Thời lượng: 2 buổi
  • Số học viên: 15 – 18

1,500,000