Chuyên Đề Sweet Bun

Chuyên đề Sweet Bun dành riêng cho các tín đồ yêu Brioche và Panettone hoặc người muốn rèn luyện tay nghề, làm giàu vốn kiến thức về bánh hay muốn kinh doanh

  • Số buổi: 2
  • Số học viên: 15 – 18

1,600,000