Chuyên Đề Tạo Hình Fondant

Một người khéo tay, nắm vững các kiến thức về fondant có thể tạo ra cho mình những khoản thu hấp dẫn trong nghề

  • Thời lượng: 4 buổi
  • Số học viện: 15 – 18

3,000,000