Chuyên đề bánh Tart & Tort

Với mục tiêu giúp học viên nhanh chóng vững tay nghề trong thời gian ngắn, chương trình đào tạo của Hướng Nghiệp Á Âu sẽ áp dụng phương pháp học thực hành tại lớp lên đến 90%.

  • Thời lượng: 4 buổi
  • Số lượng học viên: 15- 18

3,000,000