Chuyên đề tạo hình thú 3D

Biết cách trang trí, tạo hình thú 3D vừa giúp bạn nâng cao tay nghề làm bánh, trang trí bánh, lại giúp bạn có thể áp dụng vào việc kinh doanh, thu lợi nhuận từ những thành phẩm rất đẹp mắt.

  • Thời lượng: 2 buổi
  • Số học viên: 15 – 18

1,500,000