Chuyên đề tạo hình Nerikiri (Wagashi)

Bạn muốn học thật nhiều kỹ thuật tạo hình Nerikiri đỉnh cao? Tất cả những gì bạn mong muốn sẽ được đáp ứng đầy đủ trong chuyên đề tạo hình Nerikiri

  • Thời lượng: 4 buổi
  • Số học viên: 12 – 15

3,500,000